Artikel

Monitor overlastgebieden 2017-2018

Aanwijzing overlastgebieden opnieuw verlengd (per 1/7/2019)

In een aantal gebieden in Amsterdam is er sprake van veel overlast, bijvoorbeeld van dronken mensen op straat, drugsgebruik of rondhangende jongeren. Wanneer deze overlast de openbare orde ernstig verstoort, kan de burgemeester dit gebied aanwijzen als een overlastgebied. Amsterdam heeft drie overlastgebieden: Centrum, Zuidoost en Oost. Hier mag de politie verblijfsverboden opleggen aan personen die overlast veroorzaken. Iemand die een verblijfsverbod opgelegd krijgt, moet het gebied verlaten en mag daar voor een bepaalde periode niet meer komen.

OIS maakt elke twee jaar een Monitor Overlastgebieden om de ontwikkeling van de overlast en de opgelegde verblijfsverboden in kaart te brengen. Per 1 juli 2019 is de aanwijzing van de overlastgebieden verlengd.

De meeste gebieden waarin sprake is van aanzienlijke overlast, zijn gelegen in de huidige aangewezen overlastgebieden. Dit betekent dat de gebieden juist gekozen zijn. Wel dienen de ‘randen’ van de overlastgebieden in de gaten te worden gehouden. Te zien is dat er op sommige plekken net buiten de grenzen van een overlastgebied relatief veel overlast plaatsvindt. Daarom is besloten het overlastgebied Centrum per 1 juli 2019 uit te breiden met de Vondelparkbuurt Oost. In Centrum vindt de meeste overlast plaats. Hier wordt door de politie en de handhaving de meeste overlast geregistreerd, bewoners ervaren hier het vaakst overlast en de verblijfsverboden worden veel ingezet. Bewoners ervaren vooral overlast van dronken mensen op straat en drugsgebruik of drugshandel.

Overlastincidenten die gelden als verwijderingsgrond geregistreerd door de politie per buurt, 2018

kaartje match politie.png

bron: BVH/Politie Amsterdam-Amstelland/bewerking OIS

Voor meer informatie over de overlastgebieden zie:

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/overlastgebieden

Media

Documenten