Artikel

Voorwaarden voor het toekomstbestendig maken van het stedelijk groen voor een leefbaar Amsterdam voor mens, dier en plant

Promotieonderzoek Charlotte Mooij

Hieronder staat het onderzoeksvoorstel horende bij het promotieonderzoek van Charlotte Mooij. Zij werkt bij als Beleidsadviseur Groen bij de gemeente Amsterdam (Ruimte & Duurzaamheid) en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Het doel van haar onderzoek is om de principes ‘groen tenzij’ en ‘rigoureus vergroenen’ verder in praktijk te brengen door het groen strategisch in te zetten vanuit haar ecologische en functionele waarde. Hiermee dient Amsterdam als casus voor het inzetten van toekomstbestendig groen als essentiële voorwaarde voor een leefbare stad in de wereldwijde trend van urbanisatie.

Looptijd onderzoek: 2022-2026

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - Groen gebouw

Media

Documenten