Artikel

The Pandemic Academic

De impact van Covid-19 op de onderzoeksgemeenschap

Ook de wereld van de wetenschap stond tijdens de COVID-pandemie op z’n kop. In het op 5 juli verschenen rapport The pandemic academic inventariseert de KNAW de gevolgen van pandemie voor de wetenschap: wat willen we behouden en wat beslist niet? In het rapport is ook uitgebreid aandacht voor de impact van de pandemie op het vertrouwen in wetenschap en de relatie tussen wetenschap, samenleving en politiek.

Hieronder treft u het advies rapport, dat voornamelijk in het Engels is geschreven. Wel treft u er een Nederlandstalige samenvatting en conclusies en aanbevelingen.

Media

Documenten