Artikel

Rapport: Impact COVID-19 pandemie op wetenschappers

De COVID-19-pandemie heeft aanzienlijke impact op het werk en welzijn van wetenschappers. De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren onderzochten in samenwerking met de Universiteiten van Nederland (VSNU | UNL) de impact van de eerste lockdownperiode op het werk en welzijn van wetenschappers in Nederland. Ook doen zij aanbevelingen om de mogelijke gevolgen van hiervan te beperken.

Voor dit onderzoek werd een vragenlijst uitgezet onder al het wetenschappelijk personeel van de Nederlandse universiteiten. Bijna 6000 wetenschappers vulden de vragenlijst in. Het is daarmee het eerste sectorbrede onderzoek naar de impact van de pandemie. De resultaten van dit onderzoek hebben betrekking op de eerste lockdownperiode (maart – juni 2020).

Bron: Persbericht Lancering rapport impact COVID-19-pandemie op wetenschappers - De Jonge Akademie

Auteurs

Thijs Bol, Universiteit van Amsterdam | De Jonge Akademie
Belle Derks, Universiteit Utrecht | De Jonge Akademie (Alumnus)
Lidwien Poorthuis | Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten