Artikel

Leergroei Amsterdamse basisschoolleerlingen tijdens Covid-19

Vanwege de Covid-19 pandemie zijn alle scholen twee keer gesloten geweest. Na de eerste schoolsluiting bleek dat het merendeel van de leerlingen minder leergroei had dan in een normaal schooljaar. Nu, een jaar later, is onderzocht hoe het de leerlingen daarna is vergaan.

We kijken hiervoor naar de vaardigheidsscores van leerlingen op de midden-en eindtoetsen die zij voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde hebben gemaakt. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de schoolbesturen verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO). Het onderzoek is mogelijk gemaakt met cofinanciering vanuit de gemeente.

lees verder

Deze technische bijlage hoort bij de factsheet Leergroei Amsterdamse basisscholen tijdens Covid-19, en bevat aanvullende informatie over de gegevens die zijn gebruikt en de analyses die zijn uitgevoerd.

lees verder: Technische bijlage

Afbeelding credits

Icon afbeelding: corona-5401250__480.jpg