Artikel

Impact coronamaatregelen op het onderwijs: hogere werkdruk, lager welzijn

Praktijkuitvraag onder onderwijsprofessionals

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Het NRO vroeg leraren en andere onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo met welke vragen zij zitten en welke thema's op hun school spelen in relatie tot de maatregelen. In deze publicatie zijn de belangrijkste resultaten weergegeven. De meest genoemde thema's zijn werkdruk en het welzijn van leraren en leerlingen.

Onderwijsprofessionals die hun ervaringen met de coronamaatregelen willen delen, kunnen dat nog steeds doen via de online vragenlijst

Website: nro.nl/corona

Email: info@nro.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleur: NRO

Icon afbeelding: Uit: NRO Praktijkuitvraag Corona 2020

Media

Documenten