Artikel

Wetenschap werkt!

NWO - Strategie 2023 - 2026

In deze strategie hebben wordt u meegenomen in de uitdagingen waar de Nederlandse wetenschap voor staat en welke rol NWO wil spelen bij het adresseren van die uitdagingen. Hierin worden de ontwikkelingen geschetst die nieuw licht werpen op de relatie tussen wetenschap en maatschappij. Er wordt geschetst hoe NWO kan bijdragen aan optimale maatschappelijke en wetenschappelijk impact. Hoe het vertrouwen
in de wetenschap kan worden behouden en versterkt. En hoe NWO bijdraagt aan samenwerking en verbinding, aan vooruitgang.

Met deze strategie wil NWO meebouwen aan een gezond wetenschaps- en innovatiesysteem, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers een belangrijke plek hebben. Daarvoor worden vier bouwstenen toegelicht in dit document.

Media

Documenten