Artikel

Hoofdstuk 2: Steden zijn het middelpunt van transities

Europese steden staan voor grote uitdagingen. Lokale gevolgen van de klimaatcrisis maken het noodzakelijk dat we onze energievoorraden en mobiliteit radicaal hervormen, lokale ketens en netwerken aanspreken ten behoeve van een circulaire economie, en publieke ruimten zodanig inrichten dat we zaken als goede luchtkwaliteit en ruimte voor kinderen kunnen blijven garanderen. Tegelijkertijd zien we in het sociaaleconomische domein een groeiende afstand tussen arm en rijk. Er is polarisatie tussen
verschillende bevolkingsgroepen. Ook zien we een toename van geestelijke gezondheidsproblemen en van wantrouwen in de overheid.

Media

Documenten