Artikel

Introductie: een ecologie van ketens en netwerken

Meer dan ooit staat de samenwerking tussen wetenschap (onderwijs en onderzoek) en overheid (bestuur, beleid en uitvoering) voor grote uitdagingen. De ambities zijn groot, er gebeurt veel en de mensen zijn
van goede wil. Doordat verschillende crises op klimaat-, milieu-, sociaal, politiek en cultureel gebied) zich opstapelen en versnellen, is de interactie tussen en binnen kennisinstellingen en overheden veelvuldig, intensief en met grote consequenties. Tegelijkertijd is er verwarring: activiteiten zijn niet transparant, er zijn verschillende programma’s die niet congruent lijken en verbanden blijken niet altijd eenvoudig te leggen. Dat geldt voor samenwerking op Europees en nationaal niveau, maar ook op regionaal en
lokaal niveau, waar beleid tastbaar en voelbaar wordt in de leefomgevingen van mensen en dieren. Tegelijkertijd bieden succesvolle regionale en lokale samenwerkingen belangrijke inzichten in wat er nodig is om grote maatschappelijke uitdagingen en crises op alle niveaus aan te gaan.

Media

Documenten