Artikel

Woorden ter inspiratie voor daden

Adviezen van de Rotterdamse kennisinfrastructuur voor de nieuwe collegeperiode

Maar liefst twaalf samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse kennisinstellingen hebben de kans gekregen en ook allemaal gegrepen om de stad van advies te dienen. Deze adviezen zijn gebundeld in inspiratiedocument, met een voorwoord van Prof. dr. Arwin van Buuren.

Op een cruciaal moment. Aan de vooravond van een nieuwe raadsperiode en daarmee ook een nieuwe bestuursperiode en in een periode waarin de gemeentelijke overheid het hoofd moet bieden aan tal van opgaven die elkaar weinig gewonnen geven qua urgentie en complexiteit.

Media

Documenten