Artikel

Jaarverslag 2021 Veilig Thuis

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

In 2021 heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een nieuwe Toekomstvisie gepresenteerd: ‘Terugblik,
ontwikkelingen en toekomstbeelden Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2021-2023’. Deze
toekomstvisie is op 9 september 2021 vastgesteld door het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling. Het professioneel samenspel in de wijk vormt de kern van deze
toekomstvisie. Het professioneel samenspel in de wijk c.q. tussen de teams in de wijk dient het uitgangspunt te zijn inde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wijkgericht werken moet het DNA van Veilig Thuis worden.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Behandelend ambtenaar: GGD Amsterdam, Jolanda Pothoven, jpothoven@ggd.amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten