Artikel

Jaarverslag Schuldhulpverlening 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

In de inleiding van het jaarverslag worden de belangrijkste Amsterdamse en landelijke
ontwikkelingen op een rijtje gezet die in 2021 van invloed zijn geweest op de financiële
situatie van de Amsterdammers. Ook wordt duiding gegeven aan de belangrijkste trends
en sleutelindicatoren van schuldhulpverlening in Amsterdam. Vervolgens worden alle
opbrengsten van de door de gemeente ingezette instrumenten in 2021 met u gedeeld.
De hoofdstukindeling is gebaseerd op de drie lijnen van het programma Schuldenrust:
schulden voorkomen, schulden klein houden en schulden oplossen. In hoofdstuk 4 worden
de belangrijkste samenwerkingsverbanden uitgelicht en in hoofdstuk 5 sluiten we af met
een blik vooruit naar verwachte ontwikkelingen in 2022.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: WPI – Inkomen – Stephanie Bauchant, s.bauchant@amsterdam.nl 0

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Het actieplan Jongeren
& Geld is een gezamenlijke uitgave

van de gemeente Amsterdam en

de buurtteamorganisaties.

Aanvullende informatie

Media

Documenten