Artikel

UU (2015) Buurteffecten op kinderen en jongeren

Een literatuurstudie

Hoewel er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar buurteffecten op kinderen, kan gesteld worden dat het opgroeien van kinderen en jongeren in achterstandsbuurten effect kan hebben op het behaalde onderwijsniveau, arbeidsperspectieven, gezondheid, delinquentie en radicalisering.

Er zijn een groot aantal factoren en mechanismen die van invloed kunnen zijn op de mate waarin de omgeving de jongeren beïnvloedt. Daarbij spelen de persoonlijke kenmerken en de persoonlijkheid van de kinderen waar het om gaat uiteraard een grote rol. De ene kind is veerkrachtiger en kan zich beter weren tegen mogelijke negatieve invloeden uit de buurt, de andere kind is er juist veel vatbaarder voor. Daarnaast spelen de ouders een belangrijke rol in het modereren en mediëren van buurteffecten. Ouders kunnen strategieën ontwikkelen om met problemen in buurten om te gaan: ze kunnen bijvoorbeeld hun kinderen zoveel mogelijk van straat houden of ze juist leren om te gaan met mogelijke problemen in de omgeving. Maar ook allerlei andere aspecten kunnen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de leeftijd van het kind, het aantal jaren dat een kind in een bepaalde wijk doorgebracht heeft, de voorzieningen, etc.

Bron:document van www.rijksoverheid.nl, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

auteurs: Kirsten Visser, Gideon Bolt, Ronald van Kempen (Universiteit Utrecht)

Media

Documenten