Artikel

Uitkomsten effecten Corona op ongelijkheid

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Het gemiddelde welzijnsniveau van volwassen Amsterdammers is in de periode van 2018 tot eind
2020 verslechterd. Dit komt voornamelijk door achteruitgang op het vlak van vrijetijdsbesteding en vakantie. Amsterdammers met een lage opleiding zijn er meer dan gemiddeld op achteruitgegaan. Dit is ook te zien bij sociale participatie (vrijwilligerswerk en sociaal isolement) en gezondheid. Het blijkt dat
Amsterdammers in een kwetsbare positie zich gemiddeld minder gelukkig voelen, minder vertrouwen hebben in de toekomst en vaker sombere gevoelens hebben dan de minder kwetsbare groep. De ongelijkheid op geluk, vertrouwen in de toekomst en sombere gevoelens is gegroeid in de periode 2018-2020. Mensen met een lage opleiding voelen zich het minst gelukkig en de verschillen tussen laag en hoog opgeleiden zijn toegenomen. In stadsdeel Zuidoost, Noord en Nieuw-West ligt het aandeel dat (erg) gelukkig is in 2020 lager dan gemiddeld in Amsterdam. In deze stadsdelen daalde het aandeel tussen 2018 en 2020 sterker dan in de andere stadsdelen. Opvallend is dat jongeren meer angst en stress ervaren dan ouderen, hoewel de gezondheidsrisico’s van het coronavirus met name voor ouderen groter zijn.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Else Ham, stedelijk coördinator Tegengaan Kansenongelijkheid/PMB, e.ham@amsterdam.nl,
Priscilla Obeng, OJZ/onderwijs, priscila.obeng@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten