Artikel

Dierenwelzijn in de veehouderij

Helder denken over dierenwelzijn in de veehouderij

"De Barth-Misset Stichting heeft als doel de levensomstandigheden en transport van dieren in de veehouderij te verbeteren. De Stichting is opgericht uit de nalatenschap van het echtpaar Barth-Misset dat in 2015 overleed. Om als Stichting resultaatgericht en vooral ook doordacht – Else Barth, één van de erflaters, was immers een gerenommeerd filosoof en logicus – van start te gaan, heeft het bestuur van de Stichting De Argumentenfabriek gevraagd hen te helpen nadenken over de doelen en agenda van de Stichting."

De Argumentenfabriek maakte eerst een grondige analyse van het speelveld in de veehouderij: Wat zijn de belangrijkste dierenwelzijnsproblemen? Wat zijn de belangrijkste spelers die invloed hebben op dierenwelzijn? En, tot slot, wat zijn de belangrijkste wetten en regels over dierenwelzijn? Vervolgens hebben zij samen met de bestuursleden en experts de doelen voor de Stichting in kaart gebracht.

Het resultaat is samengevat in onderstaand document: een analyse van het speelveld en de agenda voor de Stichting. De kaarten in het boekje zijn gemaakt op basis van literatuuronderzoek, gesprekken met het bestuur van de Barth-Misset Stichting en een viertal denksessies. Deelnemers aan deze sessies waren de bestuursleden zelf en andere experts – van ethicus tot transporteur, van dierenarts tot medewerker bij een dierenwelzijnsorganisatie, en van manager bij een vleesverwerker tot bankier.

Auteurs: Jenny Kossen en Majelle Verbraak (De Argumentenfabriek, in opdracht van de Barth-Misset Stichting)

Vormgeving: Leonie Lous

Bron: De Argumentenfabriek

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Dani Millington on Unsplash

Icon afbeelding: Photo by Dani Millington on Unsplash

Media

Documenten