Artikel

Onderzoek Geluid en trillingen rond het spoor tussen Amsterdam Centrum en Amstel

Impact op gezondheid en doelmatigheid van maatregelen

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft bureau dBvision een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting rond het spoor in Amsterdam. Met dit onderzoek is uitvoering gegeven aan motie 991 van de raadsleden Vroege en Boutkamp. In die motie is gevraagd om “een extern onderzoek te laten verrichten naar cumulatie van geluid en trillingen in het gebied tussen CS en Muiderpoort en de impact voor gezondheid en hinder en hierin mee te nemen de doelmatigheid van de reeds aangekondigde maatregelen in het algemeen en t.a.v. booggeluid in het bijzonder als gevolg van de geplande ontwikkelingen in kader van het Programma Hoogfrequent Spoor”. Voorliggend rapport bevat de bevindingen van dit onderzoek.

Media

Documenten