Artikel

Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Commissie Ruimtelijke Ordening 9 februari 2022

Met deze Uitvoeringsagenda geeft Amsterdam aan hoe ze voor de korte termijn verder invulling wil geven aan de in de omgevingsvisie genoemde ambities. Hiertoe worden uitwerkingsopgaven benoemd die de vijf strategische keuzes uit de omgevingsvisie verder concretiseren.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 9 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Rick Vermeulen, r.vermeulen@amsterdam.nl.

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten