Artikel

Themastudie nieuwe vormen van sanitatie

Duurzame gebiedsontwikkeling

Huishoudelijk afvalwater weggooien  is verspilling, want er zijn  mogelijkheden om het te hergebruiken. Dit wordt onderzocht in de themastudie:  ‘nieuwe sanitatie’. De uitgangspunten hierbij zijn:

 • energie en grondstoffen die terug te winnen zijn worden  zoveel mogelijk  (her)gebruikt;
 • milieuverontreinigende stoffen zoals medicijnresten zoveel mogelijk worden verwijderd;
 • er sprake is van een goede kosten-batenverhouding.

Conclusie

De voornaamste conclusie is dat in de meeste gevallen van Amsterdamse gebiedsontwikkeling het te vroeg is voor nieuwe sanitatiesystemen. De uitzondering is de nieuw te bouwen stad (‘maagdelijke grond’) zoals bijvoorbeeld Strandeiland.

De redenen waarom nieuwe sanitatie systemen (nog) niet bruikbaar zijn:

 1. Ruimte: het systeem van nieuwe sanitatie vraagt iets meer ruimte dan een traditioneel systeem.
 2. Betrokkenheid: bij implementatie van nieuwe sanitatie voorzieningen wordt de leefomgeving van de toekomstige bewoners beïnvloed. Implementatie is succesvol als er acceptatie en draagvlak is onder de (toekomstige) inwoners.
 3. Het beheer: nieuwe sanitatiesystemen zijn relatief jong. Indien de behandelingssystemen slecht beheerd worden is er een grote kans dat het systeem niet goed zal functioneren wat ergernis en overlast bij de inwoners zal veroorzaken. Beheer vraagt extra capaciteit en middelen.
 4. Kosten: momenteel zijn de kosten van een nieuw sanitatiesysteem nog hoger dan conventionele systemen. Het Waterschap AGV en de Gemeenten zullen meer moeten investeren in een lokale zuivering en dubbel rioleringssysteem, terwijl de bewoner profiteert van een lager drinkwaterverbruik en relatief lage meerkosten (vacuümtoilet, leidingwerk en een voedselresten-vermaler. Indien de warmte uit grijs water wordt benut in een lokaal warmtenet wordt de business case voor de Gemeente gunstiger.


Dilemma's


Verder spelen de volgende dilemma’s:

 1. Beheersbaarheid
  De nieuwe sanitatie systemen zijn van kleine schaalgrootte en je hebt dus al snel meerdere kleine zuiveringsinstallaties. Dat maakt de beheersbaarheid lastiger. Hoe wordt  goede procesvoering geborgd?
 2. Rollen en verantwoordelijkheden
  De Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Waterschap AGV is verantwoordelijk voor transport en zuivering van het afvalwater. Woningeigenaren zijn verantwoordelijk voor het systeem binnenshuis. Wie is waarvoor verantwoordelijk bij een nieuw sanitatiesystemen?
 3. Juridisch
  Juridische aspecten die komen kijken bij nieuwe sanitatie zijn:
 • Aanleggen van systemen binnenshuis.
 • Terugwinnen en afzetten van grondstoffen.
 • Energie leveren en produceren.

Afbeelding credits

Header afbeelding: 35241-Mt-Licolnweg-Nrd_9jan2018_E-v-Eis.jpg

Media

Documenten