Artikel

Pandamic preparedness and the future of healthcare

Een High-level group rapport van de Africa-Europe Foundation

Onder de strategische leiding van de High-Level Group of Personalities, brengt de Africa-Europe Foundation in dit rapport een toekomstvisie over de wereldwijde gezondheidszorg naar voren. Het rapport bevestigt opnieuw de oproep van de Foundation om in actie te komen op het gebied van vaccingelijkheid, de onderlinge afhankelijkheid tussen gezondheid, klimaat en ontwikkeling, evenals de rol van digitale technologieën voor een betere veerkracht in de toekomstige gezondheidszorgecosystemen.

Het rapport schetst hoe een alomvattend partnerschap tussen Afrika en Europa, gebaseerd op wederzijdse erkenning van gedeelde uitdagingen en wederzijds leren, de internationale reactie op toekomstige crises zou kunnen versterken. Belangrijke aanbevelingen zijn onder meer de noodzaak om de financiële, productie- en toeleveringsketens te herstructureren; de nexus gezondheid-klimaat-ontwikkeling tot stand brengen; en om de strategische implementatie van digitale technologieën in zorgstelsels te bevorderen.

Bron: www.africaeuropefoundation.org

Auteurs

Paul Walton, Regisseur Rapport
Wuleta Lemma,
Ambassadeur digitale gezondheidszorg
Tamsin Rose,
Senior Gezonheidszorg
Rahul Chawla,
Coördinerend redacteur
Charles Ebikeme,
Onderzoeker
Rasna Warah,
Adviseur Strategische Content
Matjaz Krmelj,
Graphic Designer

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten