Artikel

Improving pandemic preparedness and management

Geleerde lessen en manieren om vooruit te kijken

De COVID-19-pandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat de wereld onvoldoende voorbereid was op grootschalige uitbraken van nieuwe infectieziekten. De EU reageert op en trekt lessen uit de COVID-19-crisis met nieuwe beleidsinitiatieven van de Europese Commissie om de paraatheid bij toekomstige bedreigingen voor de volksgezondheid te verbeteren.

Om dat proces te ondersteunen en er input voor te leveren, hebben wij als wetenschappelijke en ethische adviseurs de respons op COVID-19 en deels ook op eerdere pandemieën onderzocht, op basis van inzichten uit de wetenschap en de academische wereld. Daarbij hebben wij ons laten leiden door de Europese waarden en de eerbiediging van de grondrechten. Uit dat onderzoek blijkt dat belangrijke lessen zijn getrokken en nog moeten worden getrokken. Op basis daarvan hebben wij een reeks aanbevelingen gedaan.

Het volledige advies is hier in het Engels te lezen. In het Nederlands is daar ook een samenvatting van te lezen (zie hieronder).

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten