Artikel

Geen verloren generatie: onderwijs voor vluchtelingenkinderen

Een vergelijking tussen Zweden, Duitsland, Nederland en Turkije

Het overzicht van de verschillen tussen de zeven belangrijke institutionele arrangementen en hun effecten op schoolresultaten laat een duidelijk onderscheid zien tussen gunstige en minder gunstige institutionele arrangementen. Hoge kwaliteit voortgezet tweede taalonderwijs aangeboden op alle schoolniveaus door goed opgeleide docenten en het gebruik van speciaal ontwikkeld lesmateriaal - is waarschijnlijk de belangrijkste institutionele regeling. Afgezien hiervan, meegaand toegang tot alle soorten onderwijstrajecten (ongeacht de leeftijd waarop je het onderwijs ingaat) is belangrijk. Zoals we zagen staan in Duitsland en Nederland alleen beroepsopleidingen open voor veel vluchtelingenkinderen. Voor de zeer jonge vluchtelingenkinderen zijn de onmiddellijke en gratis voorschoolse voorzieningen bijzonder belangrijk. Voor vluchtelingen in de leeftijdscategorie rond het einde van de leerplicht is vooral het volwassenenonderwijs - dat ook toegang geeft tot een pre-academisch secundair diploma en dus tot het hoger onderwijs - van belang.

Crul, M., Keskiner, E., Schneider, J., Lelie, F., & Ghaeminia, S. No lost generation: Education for refugee children. A comparison between Sweden, Germany, The Netherlands and Turkey.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Licht-blauw.jpg

Icon afbeelding: Pixabay-grafiek vergelijking diagram

Media

Documenten