Artikel

Themaonderzoek, de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomers in het basis- en voortgezet onderwijs. In dit onderzoek leest u onze bevindingen over de kwaliteit van het basisonderwijs aan nieuwkomers in 2013/2014.

Op de website van het ministerie OCW lees je meer hierover. 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner_OIS_rood

Icon afbeelding: data quality icons

Media

Documenten