Artikel

Naar meertaliger praktijken bij het beoordelen van rekenvaardigheden van vluchteling leerlingen

Het effect van de taal van de test en de validiteit van de beoordeling van de ouders

Het onderzoek richt zich op de beoordeling van jonge vluchtelingstudenten en de rol van taal en ouders daarin. Lage prestaties bij tests kunnen het gevolg zijn van een gebrek aan kennis van de inhoud die wordt getest. Het kan echter ook te wijten zijn aan een lage vaardigheid in de testtaal. Bovendien kan slechte communicatie tussen vluchtelingenouders en scholen, veroorzaakt door taal- of culturele verschillen, leiden tot onderschatting van het potentieel van kinderen. We onderzochten, ten eerste, in hoeverre de taalfactor van invloed is op de prestaties van jonge Syrische vluchtelingstudenten in Nederland op het gebied van wiskunde en, ten tweede, de validiteit van het oordeel van ouders over de rekenvaardigheid van hun kinderen. Het onderzoek bevestigt de waarde van taalkundig passende beoordelingen en ouderlijke beoordelingen bij het opvangen van vluchtelingstudenten.

Zahraa Attar, Elma Blom & Emmanuelle Le Pichon (2020) Towards more multilingual practices in the mathematics assessment of young refugee students: effects of testing language and validity of parental assessment, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2020.1779648

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pxfuel- people-child-school-genius

Media

Documenten