Collectie (17)

Lectoraat Legal Management

In hoeverre sluit het recht aan op maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe werkt het recht in de praktijk? Wat is daarbij de rol van juristen en hun organisaties? Dit zijn vragen waarover het lectoraat Legal Management zich buigt.

Meer informatie

BALANCEREN MET HET RECHT

Centraal thema in het onderzoek van het lectoraat is de organisatie en werking van juridische processen, producten en diensten. Die moeten zodanig zijn ingericht dat de met de wet- en regelgeving beoogde doelen worden bereikt, op een wijze die zowel doelmatig, doeltreffend als zorgvuldig en evenwichtig is. Met andere woorden, hoe houdt de juridische professional de balans tussen de instrumentele en de beschermende functie van het recht?

PRAKTIJKGERICHT JURIDISCH ONDERZOEK

Het lectoraat doet praktijkgericht juridisch onderzoek naar de beroepspraktijk van juridische professionals. Het accent ligt daarbij op de publieke sector en grootstedelijke problematiek. Het onderzoek ligt op het raakvlak van het recht en sociale wetenschappen. Met dit onderzoek draagt het lectoraat bij aan de verbetering van de juridische beroepspraktijk en het juridisch beroepsonderwijs. Dit gebeurt onder meer door middel van het identificeren van good practices, methodiekontwikkeling en professionalisering.

HET CENTRALE THEMA KOMT TERUG IN LOPEND ONDERZOEK VAN HET LECTORAAT, WAARONDER:

  • De oplossingsgerichte afhandeling van bezwaarschriften;
  • De beroepshouding van juristen in de omgang met complexe vraagstukken (normatieve professionalisering);
  • De organisatie en werking van toezicht en handhaving (bestuurlijke boetes);
  • Het (her)ontwerp van juridische processen met behulp digitale (beslis)applicaties en infographics (Legal Design).

LEGAL TECH LAB

Het lectoraat maakt deel uit van het Legal Tech Lab: een samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk op het gebied van technologie voor de rechtspraktijk.

 

Voor alle publicaties en meer informatie: Website legal management HvA

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: legalmanagement_HvA.jpg

Icon afbeelding: legalmanagement_HvA.jpg

Sorteren op: