Artikel

Maatwerk bij bezwaar

Een handreiking voor bezwaarbehandelaars

Het begrip ‘maatwerk’, meer in het bijzonder ‘het toepassen van de menselijke maat bij de uitvoering van regelgeving’, heeft recent een hoge vlucht genomen. Veel overheidsorganisaties bezinnen zich op de vraag of zij voldoende maatwerk bieden en hoe dat dan zou moeten. Binnen het Juridisch Bureau van de gemeente Amsterdam is onlangs een programma gestart ter versterking van de werkwijze ‘passende aanpak bij bezwaar’. In het kader daarvan speelt ook de vraag hoe (inhoudelijk) maatwerk te bieden. Deze notitie dient als hulpmiddel om deze vraag te beantwoorden

Mein, A. (2022). Notitie maatwerk bij bezwaar. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Legal Management. DOI

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: bron: hva

Icon afbeelding: bron: hva

Media

Documenten