Artikel

Een goede start voor elk Amsterdams kind

Gemeenteraad 7 juli 2021

De urgentie is hoog. De kans op sterfte en ziekte rondom de geboorte is in sommige wijken tot 3 maal hoger dan het landelijk gemiddelde. Veel kinderen groeien op in een kwetsbare situatie. Wie deze kinderen en hun ouders wil ondersteunen, doet er goed aan dat zo vroeg mogelijk te doen. Dat betekent vanaf het moment vóór de conceptie tot tenminste de eerste twee levensjaren. Hiervoor is een integrale samenwerking nodig tussen de domeinen en een excellente uitvoering door alle betrokken partners. De gemeente en al haar partners moeten gezamenlijk de verantwoordelijkheid oppakken om de kansen voor kinderen om gezond op te groeien te verbeteren. Als de omstandigheden tijdens deze ‘eerste duizend dagen’ goed zijn, dan heeft het kind een stevige fysieke, mentale en sociale basis voor de rest van zijn of haar leven

Behandeld in Gemeenteraad 7 juli 2021

Behandelend ambtenaar: GGD, Daniëlle Kretz, tel. , e-mailadres d.kretz@amsterdam.nl, Farida Bottse,f.bottse@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: PIXNIo - baby

Media

Documenten