Artikel

Omgevingsvisie - Amsterdam 2050

Gemeenteraad 7 juli 2021

Amsterdam bevindt zich op een bijzonder moment in het bijna 750-jarig bestaan. Tijdens het opstellen van deze toekomstvisie voor 2050 werd de wereld overvallen door een ontregelende pandemie. De zeer snelle groei van de Amsterdamse economie en het aantal inwoners en bezoekers is door corona abrupt ten einde gekomen. Het Amsterdamse college van B en W kiest ervoor om in deze onzekere tijd de blik stevig gericht te houden op de toekomst. Voorliggende Omgevingsvisie Amsterdam 2050 zet voor de lange termijn een heldere koers uit. Dat is belangrijk, want juist onzekerheid schept een behoefte aan richting geven door de overheid.

Behandeld in Gemeenteraad 7 juli 2021 en Commissie Ruimtelijke Ordening 30 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Frank van den Beuken,f.vandenbeuken@amsterdam.nl

Voor meer informatie commissie klik hier

Voor meer informatie Gemeenteraad 7 juli 2021 klik hier

 

Bronnen:

OIS: Grip, Feiko de, Bosveld, Willem

Antea Group: drs T. (Tim) ArtzP.J. (Peter) Verhoeven MScK. (Kjell) Spillekom MSc

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten