Collectie (17)

Lab 2: Duurzamere bouw

Met de grootschalige renovatie en bouwplannen in Zuidoost en de doorontwikkeling van Amstel III, werken partners in Zuidoost aan mogelijkheden om deze ontwikkelingen te koppelen aan sociale en economische opgaven in Zuidoost. De verduurzaming van de bestaande stad is hierbij een van de grootste uitdagingen.

In de ontwikkelbuurten is in 2019 samen met de EU (Climate-KIC) het eerste gevelproject in Reigersbos gestart (280 woningen). Het doel is in Amsterdam 10.000 woningen met deze aanpak energieneutraal te renoveren. Er worden verschillende renovatiepakketten aangeboden waarbij er keuzes zijn voor het vernieuwen van de gevel, de warmtevoorziening en het installeren van zonnepanelen. Naast voordelen op het gebied van duurzaamheid, biedt de renovatie een groot potentieel voor verhoogd wooncomfort en een beter leefklimaat in de woning. Deze aanpak is er bovendien op gericht de sociaal-economische positie van de bewoners te vergroten door met de renovatie te besparen op energiegebruik en onderhoud en de woonlasten minimaal neutraal te houden.

Meer informatie

Eén van de woningen in Reigersbos is gerenoveerd en dient als een demowoning. Deze woning wordt gemonitord, om te leren over de prestaties van de gevel en de overige installaties van de woning na renovatie en in interactie met bewoners. Hierbij wordt geleerd of de woning presteert naar verwachting, wat het effect is op het wooncomfort, de leefkwaliteit, wat de invloed is van verschillende gebruiksscenario’s en waar verbetering mogelijk is. Daarnaast draagt de demonstratiewoning ook bij aan bewustwording en het betrekken van de wijkbewoners bij het renovatieproces. Neem een kijkje in de demowoning via deze link.

Er zitten verschillende kanten aan de innovatieve aanpak die in dit project worden onderzocht, om de aanpak te verbeteren en opschaling mogelijk te maken. In deze collectie worden artikelen gedeeld met betrekking tot diverse vraagstukken die hiermee samenhangen.

Hieronder treft u een overzicht van een aantal vraagstukken dat in het Energie Lab Zuidoost wordt onderzocht.

  • Hoe betrek je de bewoners bij het renovatieproces? Hoe kunnen mismatches tussen de verwachtingen van bewoners en de renovatie van hun woningen worden verminderd of weggenomen tijdens/na het renovatieproces? Floris Jansen, student Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, doet hier onderzoek naar.
  • Hoe kunnen de bewoners beter worden gepositioneerd en ondersteund om hun rol als opdrachtgever op zich te nemen? Hoe kan een service organisatie worden ontwikkeld (‘Renovation as a Service’) die huurders en eigenaren ontlast, het proces van a tot z begeleid, zorg draagt voor de financiering en de stakeholders betrekt?
  • Hoe ontwerp en produceer je een opschaalbare, circulaire gevel? En hoe kan de mate van circulariteit van de gevel worden beoordeeld in het ontwerpproces? Als antwoord op deze laatse vraag heeft Juliette Mohamed, student Civiele Techniek van de TU Delft, een tool ontwikkeld.
  • Verschillende beschikbare renovatietechnieken kunnen in een assemblagelijn worden geïntegreerd. Het lokaal opzetten van deze assemblagelijnen maakt snel en grootschalig innoveren mogelijk en kan de renovatieperiode van een woning verkorten. Lokale assemblagelijnen vragen om lokale gerichte productie met bouw en technisch personeel. In samenwerking met House of Skills wordt in het Energie Lab Zuidoost onderzocht welk skillprofielen van bouw en technisch personeel noodzakelijk zijn voor grootschalige renovaties van woonwijken. Hiermee kan op termijn mogelijk lokaal werkgelegenheid worden gecreeerd om grootschalige renovatie te realiseren.

Demowoning

Afbeelding credits

Header afbeelding: plaatje woningbouwplannen van maps.amsterdam.nl

Sorteren op: