Collectie (5)

Bijeenkomst: Renoveren door VvE's - 18 nov 2021

Presentatie onderzoeksresultaten renoveren door VvE's

Tijdens deze bijeenkomst van het Energie Lab Zuidoost zijn de resultaten gedeeld van twee onderzoeken met betrekking tot het renoveren van woningen door VvE’s. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Zie hieronder meer informatie over de onderzoeken. In de artikelen vindt u de video-opname van de presentatie en discussie over de resultaten, de presentaties en de onderzoeksrapporten.

Meer informatie

Renoveren met bewoners – door Floris Jansen, Industrieel Ontwerpen TU Delft
Bij het renoveren van woningen is er vaak sprake van een mismatch tussen wat de bewoners willen en hoe de renovatie van hun woning door de betrokken partijen wordt uitgevoerd. Floris Jansen, student van de Technische Universiteit Delft, heeft aan de hand van de renovatie van 300 woningen in Reigersbos onderzocht hoe er een inclusief proces ontwikkeld kan worden om bewoners actief te betrekken om dergelijke mismatches te voorkomen. Floris stelt vijf interventies voor die van belang zijn om een inclusief proces te realiseren. Deze interventies zijn: 1. Een enquête die de huidige knelpunten onder bewoners en betrokken organisaties in kaart breng, 2. Een geprinte renovatiegids die alle veranderingen toelicht. 3. Een tour door de demowoning om bewoners de nieuwe installaties te laten ervaren. 4. Een co-creatie sessie met bewoners en de partij die de renovatie gaat uitvoeren en 5. Het communiceren van de uitkomsten met bewoners.

Hoe kunnen gemeenten VvE’s stimuleren hun woningen te renoveren? – door Stijn Olthof, Bouwkunde TU Delft
Stijn Olthof heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe gemeenten VvE’s kunnen stimuleren om hun woningen te renoveren. Hij heft een literatuuronderzoek uitgevoerd naar beleidsinstrumenten die gemeenten hebben om bewoners te stimuleren en in kaart gebracht hoe de klantreis van VvE’s eruit ziet. Vervolgens heeft hij de aanpakken die verschillende gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) bestudeerd en vergeleken om hier lessen uit te trekken. Ook heeft hij verschillende interviews uitgevoerd om aan de hand van de klantreis de drempels te identificeren die VvE’s ervaren. Vervolgens heeft hij in het bijzonder voor de gemeente Amsterdam een advies opgesteld hoe de aanpak verbeterd kan worden. Op 18 november zal Stijn dit advies nader toelichten.

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: renovation.png

Sorteren op: