Project

Energie Lab Zuidoost

In 2050 wil de gemeente Amsterdam haar CO2-uitstoot verlagen met 95% in vergelijking met de uitstoot in 1990, met het doel de natuurlijke grenzen van de aarde niet verder te overschrijden. Om dit doel te bereiken werkt Amsterdam aan een aardgasvrije, uitstootvrije en energieneutrale stad.

Amsterdam Zuidoost gaat een stap verder en wil in 2040 energieneutraal zijn. De ontwikkeling van Amsterdam Zuidoost biedt kansen om verduurzaming samen te laten gaan met armoedebestrijding en sociale verbetering. Bijvoorbeeld door het wooncomfort van woningen te verbeteren wanneer deze gerenoveerd worden. Of door lokale werkgelegenheid te creëren bij grootschalige renovaties. Dit noemen we een sociale energietransitie.

Het realiseren hiervan vraagt om samenwerking van veel verschillende partijen. Zowel van de overheid en de bewoners, als van bedrijven en onderzoekers. Het Energie Lab Zuidoost brengt deze partijen samen. Het doel is om met wetenschappelijke expertise direct bij te dragen aan de vraagstukken en projecten in Amsterdam Zuidoost.

Wij richten ons op een aantal opschaalbare pilots en experimenten in Amsterdam Zuidoost die door diverse bedrijven, publieke organisaties en bewoners worden uitgevoerd. Hier brengen we praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs samen. In een wetenschappelijke werkplaats monitoren we deze pilots om lessen te trekken voor opschaling en werken we met een team van onderzoekers van verschillende disciplines samen met de gemeente aan relevante vraagstukken.

Het Energie Lab Zuidoost zorgt voor uitwisseling van kennis tussen verschillende projecten, organisaties en disciplines. De kennis wordt breed gedeeld zodat de vernieuwingen toegepast kunnen worden in heel Amsterdam en daarbuiten.

Werkwijze en thema’s 

Door samen te experimenteren in verschillende ‘Living Labs’ ontwikkelen en testen we innovaties. Dit doen we samen met het bedrijfsleven, de bewoners, de overheid en de wetenschap. In de Living Labs leren we leren wat echt goed werkt. De experimenten worden vanuit de wetenschap gemonitord. We leren hoe deze innovaties in grootstedelijke omgevingen toegepast kunnen worden. Door het organiseren van workshops en evenementen, wordt kennis uitgewisseld tussen verschillende projecten, organisaties en disciplines. 

De praktijkexperimenten vinden plaats rond vier thema’s: 

1: Lokale slimme energiesystemen
In het ArenAPoort gebied wordt er een schaalbaar buurtenergieplatform ontwikkeld en getest voor een grote diversiteit aan stakeholders.

2: Duurzame renovatie van woningen
In Reigersbos wordt er gewerkt aan de opschaling van de renovatieaanpak voor woningen. Met deze aanpak worden gevels vernieuwd en zijn voor de VvE's diverse renovatiepakketten ontwikkeld voor comfortabele woningen met een gezond leefklimaat. 

3: Lage temperatuur warmtenetten
In Amstel III wordt een nieuw en duurzaam warmtenet in Zuidoost gerealiseerd dat gebruik maakt van restwarmte van een datacenter. Door  onderzoek te doen naar zowel beperkingen in de huidige markt als de technische eisen van lage temperatuur warmtenetprojecten, ontwikkelen we een blauwdruk voor dergelijke warmtenetten.

4: Rechtvaardige energietransitie
In Amsterdam Zuidoost wordt onderzoek gedaan naar de sociale, maatschappelijke en technische aspecten van de energietransitie. 

In deze collectie treft u meer informatie over het Energie Lab Zuidoost en de vier thema’s. Voor meer informatie zie: www.energielabzuidoost.nl.

 

Sorteren op:

Openbaar

 • Openbaar

  Manifest Energie Lab Zuidoost

  Het manifest van het Energie Lab Zuidoost 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Strategische agenda Energie Lab Zuidoost (NL/EN)

  De strategische leeragenda van 2023

  Lees meer over
 • Collectie (21)

  Lab 1: Slimmere energiesystemen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (17)

  Lab 2: Duurzamere bouw

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Lab 3: Duurzamere warmte

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Lab 4: Rechtvaardige energietransitie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Onderwijsprojecten Energie Lab Zuidoost

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Bijeenkomsten Energie Lab Zuidoost

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  De energietransitie in Zuidoost in kaart

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (34)

  MSc-thesisprojecten Energie Lab Zuidoost

  Openbaar
  Lees meer over