Collectie (2)

Lab 4: Rechtvaardige energietransitie

De gemeente Amsterdam werkt aan het versnellen van de energietransitie in Amsterdam Zuidoost. De energietransitie is zowel een sociaal, maatschappelijk als technisch proces. Hierbij is het belangrijk is dat de transitie op een inclusieve en rechtvaardige manier gebeurt. Als we het hebben over energierechtvaardigheid dan gaat het over het waarborgen van gelijke toegang tot energie voor ieder mens, ongeacht hun achtergrond, inkomen of locatie. Rechtvaardigheid speelt een belangrijke rol omdat energie een basisbehoefte is die nodig is om te leven en te werken. Dit betekent dat wanneer er niet met een kritische rechtvaardigheidsblik gekeken wordt naar de energietransitie, de kans groot is dat bestaande ongelijkheid en armoede wordt verergerd.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: ORLAB4.PNG

Sorteren op: