Artikel

Manifest Energie Lab Zuidoost

Het manifest van het Energie Lab Zuidoost 2023

Om te waarborgen dat de goede bedoelingen van onderzoekers ook in lijn zijn met de wensen en behoeften van de mensen in de wijk, heeft het Energie Lab Zuidoost een manifest opgesteld. Hiermee lichten we nieuwe studenten en onderzoekers in over de basisprincipes van het Energie Lab Zuidoost bij het verrichten van praktijkonderzoek. De vijf basisprincipes zijn wederkerigheid, maatschappelijke inzet, transparantie, samenwerking en zorgvuldigheid. Samen met bewoners, de gemeente en andere stakeholders die een belang hebben bij het realiseren van de energietransitie in Amsterdam Zuidoost is het manifest opgesteld.

 

Bron: Energie Lab Zuidoost

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo Energie Lab Zuidoost

Icon afbeelding: Logo Energie Lab Zuidoost

Media

Documenten