Collectie (21)

Lab 1: Slimmere energiesystemen

Hoe kan lokale elektriciteit het beste worden opgewekt, opgeslagen en gedistribueerd terwijl ons elektriciteitsverbruik toeneemt? Amsterdam Zuidoost wordt de komende jaren de testlocatie voor een innovatief wijkenergieplatform: het LIFE City platform. Het LIFE City platform staat voor een Local Inclusive Future Energy City platform. Dit platform helpt om het elektriciteitsnet - de lokale uitwisseling, distributie en opslag van elektrische energie - op een slimme manier te beheren. In dit living lab wordt een schaalbaar energieplatform ontwikkelt in het ArenAPoort gebied en onderzoek verricht naar lokale slimme energiesystemen. In deze collectie vindt u een reeks aan artikelen over het LIFE City Platform en onderzoek gerelateerd aan de ontwikkelingen van lokale slimme energiesystemen.

Meer informatie

De ArenAPoort is een gebied in Amsterdam Zuidoost dat vanwege grootschalige kortlopende evenementen, met per dag soms zomaar zo’n 250.000 bezoekers, met enorme pieken in energievraag te maken heeft. Door collectief gebruik te maken van lokale energiebronnen en opslag, biedt dit gebied enorme kansen om gezamenlijk met de aanwezige bedrijven en bewoners in het gebied de behoefte en beschikbaarheid van energie slim op elkaar af te stemmen.

Wonen, werken en leven gekoppeld aan duurzame mobiliteit, lokaal gemaakte schone energie en warmtevoorziening op wijkniveau is een gigantische technische, economische en sociale uitdaging waar we gezamenlijk uit moeten zien te komen.

Dit is de kern opgave van de Nederlandse energietransitie die het LIFE project aangaat. Aan dit project werken we met een brede groep partners waaronder drie kennisinstellingen, energienetwerkbeheerder Liander, de gemeentes Amsterdam en Rotterdam, technologieontwikkelaar Spectral, lokale buurtbewonervertegenwoordigers CoForce en de Johan Cruijff ArenA (JCA) als projectmanager.

 

Figuur LIFE CP ArenAPoort

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Foto JC ArenA

Icon afbeelding: Figuur LIFE CP ArenAPoort

Sorteren op: