Collectie (10)

Lab 3: Duurzamere warmte

In 2040 wil Amsterdam volledig aardgasvrij zijn. Duurzame warmtenetten spelen hierbij een belangrijke rol. In Amstel III bevinden zich meerdere datacenters, die een grote hoeveelheid aan warmte produceren. Warmte die op dit moment niet benut wordt en verloren gaat. In lijn met de klimaatdoelstelling van Amsterdam Zuidoost, wordt er in Amstel III gewerkt aan de realisatie van lage temperatuur warmtenetten om gebouwen en woningen te verwarmen met restwarmte uit datacenters.

De realisatie van dergelijke warmtenetten brengt vele vraagstukken met zich mee. Wat zijn de optimale technische specificaties van lage temperatuur warmtenetten? Wat is de acceptatie van warmtenetten in (bestaande) bouw? Hoe organiseer je eigenaarschap en hoe organiseer je open netten waar in de toekomst andere bronnen en afnemers op aan kunnen sluiten? Welke juridische randvoorwaarden zijn nodig vanuit de wetgever om duurzaamheid te stimuleren? In deze collectie treft u artikelen over de realisatie van lage temperatuur warmtenetten in Amstel III.

Meer informatie

Met het project ‘Digitale warmte in de MRA’ wordt een nieuw en duurzaam warmtenet in Zuidoost gerealiseerd dat gebruik maakt van restwarmte van een datacenter. Op termijn kunnen hier ook andere duurzame bronnen zoals aquathermie en geothermie op aangesloten worden. Door dit lage temperatuur warmtenet te verbinden met het bestaande hoge temperatuur warmtenet, kan de restwarmte van het datacenter gebruikt worden voor nieuwbouw en bestaande bouw. Door aan te sluiten op een duurzaam warmtenet, kunnen investeerders bijdragen aan de duurzame realisatie van woningen in Amstel III. Door onderzoek te doen naar zowel beperkingen in de huidige markt als de technische eisen van lage temperatuur warmtenetprojecten, ontwikkelen we een blauwdruk voor dergelijke warmtenetten.

Het project wordt medegefinancierd vanuit het EFRO-programma REACT EU Kansen voor West. Deze subsidie geeft de ruimte dit demonstratieproject te realiseren en onderzoek te doen naar zowel bestaande beperkingen in de markt en de technische eisen van lage temperatuur warmtenetprojecten. Het project in een samenwerking tussen Firan, de gemeente Amsterdam, de TU Delft en het AMS Institute.

 

Trace warmtenet voor datacenter restwarmte Amstel III

Afbeelding credits

Header afbeelding: warmte1.PNG

Sorteren op: