Artikel

Woningbouw binnen planetaire grenzen

De bouwsector staat voor een uitdaging vanwege de spanningen tussen grote maatschappelijke opgaven. Nederland streeft naar de bouw van 100.000 nieuwe woningen per jaar om het woningtekort aan te pakken, terwijl er tegelijkertijd ambitieuze doelstellingen zijn voor 2030 op het gebied van CO2-reductie, circulaire economie en stikstofuitstoot.

Echter, de huidige manier van bouwen overschrijdt het CO2-budget voor de Nederlandse bouw al in 2027, wat betekent dat verdere nieuwbouw op dit moment niet in lijn is met het streven om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Zelfs als we een iets hogere temperatuurstijging van 1,7 °C zouden accepteren, hebben we slechts enkele jaren extra voordat het bouwbudget voor CO2-uitstoot volledig is opgebruikt. Dit benadrukt de dringende noodzaak voor de bouwsector om circulaire strategieën te omarmen en de manier waarop we bouwen ingrijpend te veranderen om binnen de grenzen van onze planeet te blijven.

Deze verkenning laat zien wat de materiaalvraag, CO2-uitstoot en milieu-impact van de woningbouwopgave tot en met 2030 is.

Bron: gemeente Amsterdam

Media

Documenten