Artikel

Een drijvende stadswijk - 1500 betaalbare, zelfvoorzienende, drijvende woningen

Doorbraak in de huidige manier van bouwen en wonen

Gegeven de context van woningnood, toenemende wateroverlast, effecten klimaatverandering stellen wij voor om een nieuwe toekomstbestendige Amsterdamse stadswijk te realiseren die mee kan bewegen met het water. Hiermee grijpen we de kans die er nu ligt om onze manier van bouwen, wonen en werken om te gooien en toekomstbestendig te maken. Een projectteam bestaand uit ambtenaren van de gemeente Amsterdam ondersteund door een collega van het AMS institute heeft een plan van aanpak uitgewerkt. In dit plan is uitgewerkt waar, wanneer en hoe zo’n wijk binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden op Amsterdams water. Het team probeert nu draagvlak te creëren om dit plan uit te voeren.

Nieuwe stadswijk

Amsterdam heeft te maken met ruimtegebrek, woningtekort en de gevolgen van klimaatverandering In dit plan laten we zien wat er nodig is om een betaalbare, zelfvoorzienende, drijvende wijk te realiseren van 1500 woningen. Drijvende woningen bestaan al, ook in Amsterdam, zoals Schoonschip en de bijna 3000 bestaande woonboten. De schaal van de drijvende woningen is echter klein, de bebouwingsdichtheid niet stedelijk, de kostprijs te hoog en het ruimtebeslag te groot. De nieuwe betaalbaar, zelfvoorzienend en drijvende woningen zijn een volgende stap in de ontwikkeling van drijvend wonen en werken, een echte stadswijk op het water.

Waarom dit

Klimaatonderzoekers zijn er glashelder over: het is niet de vraag óf de zeespiegel stijgt, maar hoe snel dat gebeurt. Er zijn tussenstappen nodig die inzetten op 50, 100 en 150 jaar. Dit plan kan nu worden uitgevoerd. De inzichten die het ons oplevert hebben we nodig om in een zinkende delta te blijven leven.  “Wat gaan we op termijn doen met de Randstad? Gaan we die deels naar het oosten verplaatsen, ja of nee? - citaat Directeur Planbureau Leefomgeving"

Waarom Amsterdam

Het is onze maatschappelijke taak om een veilig Amsterdam te maken. Wij hebben nu nog de ruimte om niet te reageren op een crisis maar pro actief onze vragen te onderzoeken en te beantwoorden in Amsterdam, met Amsterdammers. Wij zijn waterpioniers en kunnen onze kennis internationaal delen. Dit plan realiseert op een integrale manier de doelen van het coalitieakkoord. Onze keuzes van nu zijn de geschiedenis van een toekomstig Amsterdam.

Waarom nu

“Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg óf te laat." -
Johan Cruijff. De situatie is nu gunstig. Een grote subsidie voor drijvend bouwen is toegekend en wij kunnen daarop meedraaien. Urgentie in het publieke en politieke debat geeft genoeg momentum. Amsterdam kan met MRA partners in een concrete casus samen optrekken. De geschiedenis leert dit soort projecten duren gemiddeld 46 jaar om te realiseren. Er is nu de kans om niet vanaf nul te moeten beginnen. Er is momentum.

Realisatie

We werken aan radicaal toekomstbestendige stadsuitbreiding en ontwikkeling. We bouwen daarom niet zoals we dat altijd gedaan hebben waarbij klimaatbestendigheid één van de vele overwegingen in het ontwerp en ontwikkelproces is. Nee, toekomstbestendigheid vormt het startpunt. Om daar te komen schalen wij geleidelijk op waarbij het aantal woningen en inzichten toenemen. We bouwen nu wat we kunnen en onderzoeken we wat we nodig hebben in de toekomst.

Trefwoorden: Drijvende wijk, Zelfvoorzienende woningen

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner - Management Samenvatting 'Drijvende stadswijk' | September 2023

Media

Documenten