Artikel

Ronde tafel koppelkansen 9 straatjes

Het verduurzamen van stedelijk gebied is geen sinecure. Invulling geven aan ambities omtrent circulariteit, klimaatbestendigheid en duurzame energie vereist flinke hoeveelheden tijd, aandacht, geld en samenwerking. Dat geldt zeker voor een gebied als de 9 Straatjes in de binnenstad van Amsterdam. Het intensieve gebruik van het gebied, de iconische status van de grachten en de grachtenpanden, en de toeristische bewegingen die daar (normaliter) mee gepaard gaan, maakt verduurzaming in dit gebied tot een uiterst complexe exercitie. Toch is dat precies de uitdaging die Koppelkansen samen met stakeholders in het gebied wil aangaan: Het slim, integraal organiseren van verduurzaming temidden van UNESCO wereld erfgoed.

Deze aflevering: Een serie interviews en ronde tafels om de opgaven en koppelkansen in de 9 straatjes beter in beeld te brengen. Dit verspreid over twee rondes: een eerste ronde over ‘energie’, en een tweede ronde over ‘andere opgaven’ zoals klimaatadaptatie, afval, mobiliteit, digitalisering en vervanging van kademuren & bruggen.

Media

Documenten