Artikel

Resultaten IEBB project 5.2 'Vraagstimulering en strategieën'

By Shima Ebrahimi

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. De projecten richten zich specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030 (BTIC, 2019).

Gemeente Amsterdam heeft deelgenomen in project 5.2 ‘Vraagstimulering en strategieën’ van het IEBB-consortium. In dit deelproject is onderzoek gedaan naar hoe besluitvormingsprocessen voor duurzame retrofit plaatsvinden bij individuele huiseigenaren en collectieven. Het onderzoek in dit project is uitgevoerd door PhD kandidaat Shima Ebrahimi. In dit artikel treft u de belangrijkste bevindingen, twee publicaties van het project 5.2 en samenvatting van de PhD thesis van Shima.

De belangrijkste bevindingen zijn:

1)      niet duurzaamheid maar verbeteringen van kwaliteit van leven, verwachte kostenbesparingen en integratie van energie-efficiëntie retrofits met basisonderhoud van het huis vormen de drijfveren en redenen die individuele huiseigenaren kunnen overtuigen om energie-efficiëntie retrofits te maken; 

2)      brieven en enquêtes van overheidsinstanties blijken ineffectieve instrumenten te zijn om energie-retrofits te bevorderen,

3)      betrouwbaarheid van de energieambassadeur en aanbieders zijn voor huishoudens belangrijke voorwaarde om over te gaan tot retrofits,

4)      de complexiteit van het proces zowel in technische als financiële zin vormt een naast kosten, moeite, tijd en onzekerheid van de investering een belangrijke belemmering voor huishoudens. Tenslotte, is een wetenschappelijk artikel geschreven over de resultaten van de focusgroepsessies en semi-gestructureerde interviews.

Op 9 mei heeft Shima haar PhD verdedigd in Delft. De livestream van haar verdediging is hier terug te kijken vanaf minuut 5.45 tot minuut 20.20. Shima's volledige PhD thesis is terug te vinden op: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Ac721fe29-c3f8-4933-b2e9-fcfbb8412f88?collection=research

Dit project is onderdeel van het overkoepelende thema 5: Gedragen Energietransitie, waarin meerdere interessante deelprojecten inzitten. De resultaten van de andere deelprojecten die onder dit thema vallen staan op de website van BTIC.

Bron: BTIC.

 

 

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Energie_test_banner.jpg

Icon afbeelding: Woning

Media

Documenten