Artikel

MRA proeftuin

Zes proeftuinregio's toetsen samen met het Rijk, VNG en IPO de aanbevelingen van het rapport ‘Maak Verschil’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur aan de praktijk. Het rapport doet aanbevelingen voor verdere economische ontwikkeling door de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur beter te organiseren. Om meer inzicht te verkrijgen in wat werkt en niet werkt passen de zes proeftuinregio's de aanbevelingen toe in hun samenwerkingspraktijk.
De Metropoolregio Amsterdam is één van deze zes proeftuinen.

Bron: MRA site

De proeftuin Metropoolregio Amsterdam (MRA) onderzoekt de verbetering van de regionale samenwerking en ervaringen met de samenwerking tussen Rijk en regio. Dit wordt gedaan op basis van specifieke casussen op het gebied van wonen, energietransitie, een leven lang leren (House of Skills), gezonde metropool (Health Bonds) en ervaringen op het gebied van governance (financiën, kwaliteit van mensen, het informeren van raden en staten). Uitgangspunt bij de proeftuin zijn de acties beschreven in de MRA Actie Agenda. 

Bron en meer informatie: https://proeftuinenmaakverschil.nl/

Afbeelding credits

Icon afbeelding: logo proeftuinen