Artikel

Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2020-2024

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Om zelfstandig en actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij moet je beschikken over taal-, reken- en digitale vaardigheden. In Nederland zijn ongeveer 2.5 miljoen mensen die moeite hebben met deze vaardigheden. We noemen deze mensen laaggeletterd, maar weten dat dit ook vaak samengaat met beperkte reken- en digitale vaardigheid. Als je laaggeletterd bent heeft dat enorme gevolgen voor je leven. Zo blijkt dat laaggeletterden vaker gebruik maken van de bijstand en vaker kampen met armoede- en gezondheidsproblematiek. Laaggeletterdheid beïnvloedt ook het educatief thuismilieu en gaat mede daardoor vaak ook over van generatie op generatie. In dit regionaal programma Laaggeletterdheid 2020-2024 staat in hoofdlijnen beschreven hoe wij, de gemeenten van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, de komende jaren de middelen volwasseneducatie willen inzetten voor de laaggeletterden in onze regio. Het is een programma op hoofdlijnen dat we met de regiogemeenten verder invulling gaan geven. En het is een programma in ontwikkeling omdat we met elkaar moeten ontdekken, wat in een tijd van afstand houden de verantwoorde en optimale leeromstandigheden zijn voor volwassen.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021 en 2 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Directie Participatie Maarten van Aernsbergen, m.van.aernsbergen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Deelnemers:

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Ronde Venen

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: schrijf.jpg

Media

Documenten