Artikel

Kerndocument Kenniscentrum Ongelijkheid

Gemeenteraad 1 juli 2020

Ongelijkheid als maatschappelijk vraagstuk is de laatste jaren steeds meer op de agenda gekomen. De stad is gemiddeld welvarender geworden en het gemiddelde inkomen is toegenomen. Het percentage hogeropgeleiden is groot. Tegelijk is Amsterdam steeds meer een stad van twee snelheden. De verbeterde gemiddelden vertroebelen het beeld van een achterblijvende groep en van een groeiende ongelijkheid. Bij een op zich kleiner wordende groep mensen lijken de problemen zich steeds meer op te stapelen: problematische opvoedsituaties, afgebroken schoolcarrières, geen werk, maatschappelijke uitsluiting, slechte gezondheid. Deze problemen zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Juist omdat het met andere Amsterdammers wel steeds beter gaat, doet het contrast zich steeds harder voelen.
De gemeente, hogescholen en universiteiten in Amsterdam willen hun kennis bundelen rond het vraagstuk van ongelijkheid. Op een manier die unieke kennis oplevert voor de stad en waarmee ze gezamenlijk kunnen bijdragen aan het beter begrijpen, aanpakken en voorkomen van ongelijkheid in Amsterdam.

Behandeld in Gemeenteraad 1 juli 2020 en Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 17 juni 2020

Behandelend ambtenaar:

OJZ/onderwijs, Geert Janssen, gjanssen@amsterdam.nl

GGD, Jasper Lok, jlok@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - Ongelijkheid

Media

Documenten