Collectie (13)

De circulaire stad (WUR)

Technische en participatieve oplossingen op weg naar circulariteit

Wageningen Environmental Research biedt technische oplossingen en logistieke expertise bij afvalhergebruik, bestuursvormen, bedrijfsmodellen, herontwerp van wet- en regelgeving en participatieve oplossingen om bedrijven, overheden en burgerlijke organisaties die op een circulaire manier willen werken te ondersteunen.

Meer informatie

Wageningen Environmental Research biedt technische oplossingen en logistieke expertise bij afvalhergebruik, bestuursvormen, bedrijfsmodellen, herontwerp van wet- en regelgeving en participatieve oplossingen om bedrijven, overheden en burgerlijke organisaties die op een circulaire manier willen werken te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve technologieën voor het hergebruik van minerale grondstoffen en het winnen van grondstoffen uit agrarische afvalstromen en gft-afval. 

Tegelijkertijd is het belangrijk om ook belemmeringen op het gebied van bestuur, wetgeving en begeleidende transitieprocessen aan te pakken. Correcte toepassing van milieuwetgeving kan circulariteit en modern beheer van grondstoffen stimuleren.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Piqsels - Green city

Icon afbeelding: Flickr - circular city

Sorteren op: