Artikel

Handelingsperspectief circulaire economie Amsterdam, Gezamenlijke oplossingen en kansen voor betere kringloopsluiting in Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Als resultaat van de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam benoemt Wageningen UR in dit document voor vier kringlopen actuele mogelijkheden en bijbehorende maatregelen om de kringlopen zo goed mogelijk te sluiten.

Wereldwijd groeit de bevolking. Dit heeft grote effecten op het milieu en de beschikbaarheid van grondstoffen en energie. Bedrijven en overheden kunnen succesvol ingrijpen in de kringlopen, om zo uiteindelijk een duurzamere wereld te realiseren. Vaak ontwikkelen economieën zich echter nog in het traditionele model van de lineaire economie, waar grondstoffen worden geconsumeerd en afval wordt geproduceerd. De uitdaging is om deze lineaire economie om te zetten in een zogenoemde circulaire economie.

Als resultaat van de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam benoemt Wageningen UR in dit document voor vier kringlopen actuele mogelijkheden en bijbehorende maatregelen om de kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. In de vorm van factsheets wordt voor elke maatregel uitgewerkt wat deze oplevert voor de dimensies people, planet, profit en proces en wat de kosten, de risico’s en de randvoorwaarden daarbij zijn. De vier kringlopen zijn fosfaat, water, afval en voedsel.

De factsheets bieden beslissers in bedrijfsleven en overheden een duidelijk overzicht van probleem, maatregel en consequenties. Dit zorgt voor een onderbouwing op zowel de milieutechnische als de sociaaleconomische kant. Een voorbeeld is keukenafval inzamelen via het riool door kleine maalmolentjes in de gootsteen. Het voordeel is dat er dan ook organisch afval kan worden gescheiden bij bewoners voor wie dit tot nu lastig was te verwezenlijken, zoals in hoogbouwwijken. Het nadeel is dat door het transport via het riool het organisch afval sterk wordt verdund, waardoor er relatief veel moeite moet worden gedaan om er een meststof van te kunnen maken.

Een ander voorbeeld is urinescheiding in nieuwe openbare gebouwen, zoals scholen. Gescheiden waterloze inzameling van urine levert waterbesparing op, minder geuroverlast en je kunt waardevolle fosfaat terugwinnen. Ook is urine een geschikte meststof.

Kringlopen zullen nooit volledig gesloten zijn. Er zullen steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan die een stad of een economie weer een stapje duurzamer maken. Belangrijk is continu te monitoren en te evalueren om in te grijpen waar nodig.

Laat u inspireren door de mogelijkheden die er nu al zijn.

Bron: Thoden Van Velzen, E. U., Weijma, J., Sukkel, W., Vader, J., Reinhard, A. J., & Oliemans, W. J. (2013). Handelingsperspectief circulaire economie Amsterdam - Gezamenlijke oplossingen en kansen voor betere kringloopsluiting in Metropoolregio Amsterdam (MRA) - Factsheets bij het visiedocument. (LEI 13-083; No. 13-083). LEI. https://edepot.wur.nl/302773

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Market food waste - Wikimedia Commons

Media

Documenten