Artikel

Recyclebaarheid van verpakkingen op de Nederlandse markt

Huishoudelijke kunststof verpakkingen in sorteerproducten onderzocht op recyclebaarheid en hoeveelheid.

Dit rapport is het resultaat van een studie naar de recyclebaarheid van kunststofverpakkingen, in het bijzonder de huishoudelijke kunststofverpakkingen. Hierbij is gekeken naar de recyclebaarheid van de verpakkingen op de Nederlandse markt en in de sorteerproducten (specifiek de Mix en sorteerrest). Het doel van deze studie is inzicht krijgen welke verpakkingen nu nog niet worden gerecycleerd in het huidige recyclingsysteem in Nederland.

Dit rapport is het resultaat van een studie naar de recyclebaarheid van kunststofverpakkingen, in het bijzonder de huishoudelijke kunststofverpakkingen. Hierbij is gekeken naar de recyclebaarheid van de verpakkingen op de Nederlandse markt en in de sorteerproducten (specifiek de Mix en sorteerrest). Het doel van deze studie is inzicht krijgen welke verpakkingen nu nog niet worden gerecycleerd in het huidige recyclingsysteem in Nederland. De onderzoeksvraag die in dit rapport beantwoord is:

Wat is de recyclebaarheid van huishoudelijke kunststofverpakkingen op de Nederlandse markt, in het bijzonder de kunststofverpakkingen aanwezig bij de huishoudens en in de sorteerrest en de mengkunststoffen (Mix)?

Deze studie is uitgevoerd in de periode van juni tot en met september 2017 door onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), die tevens deze studie heeft gefinancierd. Daarnaast zijn Midwaste, HVC en Omrin participant geweest in de studie door het leveren van monsters en informatie. Het onderzoek is kort en krachtig uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van een bestaand basismodel ontwikkeld door WFBR. De onderzoekers hebben een objectief en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om deze vraag te beantwoorden.

Uit het onderzoek blijkt dat 56% van de verpakkingen op de Nederlandse markt goed recyclebaar zijn. 6% van de verpakkingen is in principe goed recyclebaar naar toepassingen als gebruiksartikelen, maar niet ideaal omdat deze verpakkingen de recycling van andere verpakkingen richting meer circulaire toepassingen kunnen verstoren, zoals gekleurde PET flessen en PP folie. PET trays zijn nu nog niet recyclebaar, maar mogelijk wel recyclebaar in de toekomst. Deze verpakkingen worden nu wel in een aparte categorie gesorteerd, maar er moet nog een recyclingroute voor deze verpakkingen worden ontwikkeld. De PET trays bedragen 10% van de kunststofverpakkingen. 28% van de verpakkingen zijn slecht recyclebaar, dit zijn voornamelijk PS en PVC verpakkingen, laminaten en doordrukstrips.

In het Mix sorteerproduct is nog een hoog aandeel goed recyclebare verpakkingen aanwezig, dit betreft voornamelijk verpakkingen die eigenlijk in het PE of PP sorteerproduct thuishoren. De sorteerrest bevat nog een deel goed recyclebare verpakkingen, die via deze route verloren gaan. Daarnaast bevat de sorteerrest een groot aandeel slecht recyclebare verpakkingen, niet-verpakkingen en restafval, zoals de bedoeling is voor de sorteerrest.

Het Nederlandse recyclingsysteem kan op het gebied van recyclebaarheid van verpakkingen op een drietal punten verbeterd worden:

  • Beter sorteren; minder Mix produceren en meer verpakkingen in de gewenste sorteercategorie sorteren.
  • Design for recycling; slecht recyclebare verpakkingen die goed vervangen of verbeterd kunnen worden voor een recyclebare verpakkingen. Bijvoorbeeld PS en PVC flacons vervangen voor een PE of PP flacon.
  • Design from recycling; voor verpakkingen die niet vervangen of verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld een deel van de laminaten en doordrukstrips, nieuwe of aangepaste recycling technologieën ontwikkelen.

Bron: Brouwer, M. T., & Thoden van Velzen, E. U. (2017). Recyclebaarheid van verpakkingen op de Nederlandse markt: Huishoudelijke kunststof verpakkingen in sorteerproducten onderzocht op recyclebaarheid en hoeveelheid. (Wageningen Food & Biobased Research report; No. 1782). Wageningen Food & Biobased Research. https://doi.org/10.18174/427519

 

Media

Documenten