Artikel

Biobased materialen, circulaire economie en natuurlijk kapitaal

Deze voorstudie gaat in op hoeveel biomassa in Nederland nodig is om de fossiele grondstoffen in plastic te vervangen en hoe de hierbij gevraagde transitie naar biobased plastics kan worden gerealiseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van deskresearch, en is berekend hoeveel landbouwgrond nodig zou zijn om voldoende biobased materiaal te produceren voor de Nederlandse behoefte aan biobased plastics.

Deze voorstudie gaat in op hoeveel biomassa in Nederland nodig is om de fossiele grondstoffen in plastic te vervangen en hoe de hierbij gevraagde transitie naar biobased plastics kan worden gerealiseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van deskresearch, en is berekend hoeveel landbouwgrond nodig zou zijn om voldoende biobased materiaal te produceren voor de Nederlandse behoefte aan biobased plastics. Verder zijn interviews met deskundigen gehouden over de institutionele belemmeringen die een transitie in de weg staan. In Nederland is veel te weinig cultuurgrond beschikbaar om de benodigde biomassa te produceren om fossiele plastics te kunnen vervangen. Onderzoek dat de bijdrage van biobased materialen aan de circulaire economie wil versterken, moet zich richten op de beoordeling van de opties om duurzame grondstoffen te realiseren en het integraal afwegen van duurzaam gebruik van biomassa in diverse toepassingen.

Bron: Overbeek, M. M. M., Smeets, E. M. W., & Verhoog, A. D. (2017). Biobased materialen, circulaire economie en natuurlijk kapitaal. (WOt-technical report; No. 109). Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. https://doi.org/10.18174/428912

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Public Domain pictures - Recycled Plastic Bottles

Media

Documenten