Artikel

Seeking circularity

Finding sustainable packaging solutions for fresh products

In deze studie is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om verpakkingen voor verse levensmiddelen te verduurzamen en hen recyclebaar of zelfs circulair recyclebaar te maken. Deze verkenning is uitgevoerd voor twee verse levensmiddelen: snoeptomaten en kippenvlees. Hieruit blijkt dat er mogelijkheden zijn om de verpakkingen recyclebaar te maken en ook om de milieueffecten van de totale levensmiddel-product-combinatie te beperken.

In deze studie is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om verpakkingen voor verse levensmiddelen te verduurzamen en hen recyclebaar of zelfs circulair recyclebaar te maken. Deze verkenning is uitgevoerd voor twee verse levensmiddelen: snoeptomaten en kippenvlees. Hieruit blijkt dat er mogelijkheden zijn om de verpakkingen recyclebaar te maken en ook om de milieueffecten van de totale levensmiddel-product-combinatie te beperken. Geen enkele verpakking is echter circulair recyclebaar en ook zal geen enkele verpakking in potentie niet bijdragen aan de vorming van zwerfafval. Wel kunnen in de toekomst bestaande verpakkingsvormen circulair recyclebaar worden als de benodigde recyclingtechnologie wordt ontwikkeld. Bij het streven naar meer circulair recyclebare verpakkingen kwamen meerdere dilemma’s aan het licht. Enkele van die dilemma’s blijken heel algemeen van aard en kunnen ook niet door alleen het verpakkende bedrijf worden opgelost. Het streven naar circulariteit kan alleen welslagen met de betrokkenheid van alle belanghebbenden, inclusief de burgers.

Verpakkende bedrijven kunnen meerdere verduurzamingsstrategieën nastreven (beperken voedselverspilling, verlaging totale milieudruk product-verpakkingssysteem, recyclebaar maken verpakkingen, circulair maken verpakkingen, beperken negatieve gevolgen van zwerfafval) en al deze strategieën leveren andere verpakkingsontwerpen op.

Bron: Source: Thoden van Velzen, E. U. (2020). Seeking circularity: Finding sustainable packaging solutions for fresh products. (Report / Wageningen Food & Biobased Research; No. 2068). Wageningen Food & Biobased Research. https://doi.org/10.18174/526932

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Piqsels - verpakking

Media

Documenten