Artikel

Amsterdam Circulair 2020-2025 Strategie

Gemeenteraad 19/20 mei 2020

Amsterdam heeft een sterke economie die ons veel welvaart heeft gebracht en nog altijd brengt. Wel is er een groot nadeel: we gebruiken grondstoffen alsof ze oneindig voorradig zijn. Dat legt een grote druk op de natuur. Om te voldoen aan alleen al de Europese behoefte aan grondstoffen hebben we 2,9 aardes nodig [21] – terwijl we er natuurlijk maar één hebben. We gebruiken dus meer dan de aarde kan leveren. Dit gaat ten koste van toekomstige generaties en mensen in andere landen. Bovendien beloven de trends niet veel goeds. We zien ieder jaar meer winning van grondstoffen, een hoger energieverbruik en een stijgende uitstoot van broeikasgassen. Deze trends lopen gelijk op met de groei van de wereldeconomie en de wereldbevolking. Op deze manier, zo wordt duidelijk, putten we de aarde uit. Daarnaast heeft de consumptie hier invloed op de welvaart elders door bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden tijdens het winnen van grondstoffen en de fabricage van producten. Zo hoeft het niet te gaan. Het kan anders. Het is mogelijk om welvarend te leven binnen de grenzen die onze planeet ons oplegt. In een circulaire economie – ook wel: kringloopeconomie of donuteconomie – maken we beter gebruik van wat er al is. Door in Amsterdam slimme keuzes te maken, kunnen we welvaart creëren én goed voor de aarde zorgen. Zo werken we aan een toekomst die sociaal én duurzaam is.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 14 mei 2020 en Gemeenteraad 19/20 mei 2020

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Eveline Jonkhoff, e.jonkhoff@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier 

Voor meer informatie klik hier

 

De Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 is een product van de gemeente Amsterdam en in nauwe samenwerking met Circle Economy opgesteld.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fiscaliteit & Duurzaamheid

Media

Documenten