Artikel

Amsterdam Circular City => Doughnut City? YES, we DO!

De Donut Deals uit Amsterdam Zuidoost inspireren ook partijen in het buitenland om mooie initiatieven van bewoners te omarmen en de ruimte te geven om te groeien. De Donut Deals werden tijdens een conferentie in Frankrijk gepresenteerd, en hebben inmiddels de aandacht getrokken van hoge officials van de Europese Commissie. Het Donut Deal expertisecentrum krijgt steeds meer aandacht en vragen, terwijl in Amsterdam Zuidoost zelf het ontwikkelproces rond de Donut Deals ook doorgaat.

Auteur: Maartje Bos

Media

Documenten