Artikel

Financiële tekorten in de jeugdzorg rapport AEF

Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 28 januari 2021

In dit rapport worden de resultaten in de context van de uitgangspunten van de Jeugdwet beschreven.
Er zijn een groot aantal aspecten van de (uitvoering van) de Jeugdwet onderzocht om tot een gedegen onderbouwing te komen. Het resultaat is een omvangrijk onderzoek, met een groot aantal details.

Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport  28 januari 2021

Behandelend ambtenaar: Cengiz Çelik, c.celik@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Bron: AEF    Andersson Elffers Felix 

Opdrachtgever: Ministerie van VWS, BZK, Financiën en JenV, en de VNG

Aukje Hilderink, projectleider, a.hilderink@aef.nl

Irene Niessen, eindverantwoordelijk partner

Annemiek de Nooijer Carmen van Schoubroeck Djoeke Schoonenberg Gillian Lustermans

Carlijn van Helmond Lieke Groen Vivian Hemmelder Thijs van den Broek Ruben Jansen

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten