Artikel

AIMS

Meer zicht op de onzichtbare wereld in én op het lichaam: Amsterdam Infant Microbiome Study

In 2019 is de GGD Amsterdam gestart met een nieuw onderzoek onder 1000 gezinnen in Amsterdam genaamd AIMS. AIMS staat voor Amsterdam Infant Microbiome Study. Met dit onderzoek bestuderen wij hoe micro-organismen zoals bacteriën en virussen zich in èn op het lichaam ontwikkelen bij het jonge kind. Wij noemen de samenstelling van micro-organismen het microbioom. Daarnaast willen wij graag onderzoeken welke invloed het microbioom heeft op het ontstaan van welvaartsziekten zoals diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten en mondgezondheidsproblemen.

Over AIMS

De Amsterdam Infant Microbiome Study (AIMS) is een onderzoek naar hoe micro-organismen zoals bacteriën en virussen van invloed zijn op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Dit kunnen wij onderzoeken door de ontwikkeling van de darmflora te volgen vanaf het prilste begin. Naarmate een kind groeit en zich ontwikkelt, verandert de samenstelling van het microbioom. Wij, onderzoekers van de GGD Amsterdam, willen onderzoeken hoe het microbioom zich ontwikkelt in en op het lichaam van baby tot peuter. Daarbij willen wij onderzoeken wat de relatie is tussen de ontwikkeling van micro-organismen en het ontstaan van welvaartsziekten zoals diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten en mondgezondheidsproblemen.

Dit onderzoek levert waardevolle en vernieuwende kennis op die kan bijdragen aan nog betere adviezen om de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties kinderen in Amsterdam en ver daarbuiten verder te verbeteren.

 

AIMS

Wat betekent deelname aan AIMS?

Deelnemers aan AIMS verzamelen zelf thuis kleine hoeveelheden lichaamsmateriaal. Denk hierbij aan kleine hoeveelheden tandplak, tongslijm en ontlasting. Het onderzoeksteam van de GGD Amsterdam haalt deze monsters thuis op. In het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam wordt het lichaamsmateriaal vervolgens bewaard om op een later moment geanalyseerd te worden.

Naast het verzamelen van het lichaamsmateriaal vragen wij deelnemers ook een aantal keer om een vragenlijst digitaal in te vullen. Per vragenlijst duurt dit maximaal 10 minuten, maar meestal veel korter. De vragenlijst gaat over o.a. voeding, gezondheidsklachten en antibiotica- en probioticagebruik.

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: AIMS

Media